Waarom je als belegger elk jaar moet herbalanceren

José Mast

16/03/2023

Als je belegt, kun je te maken krijgen met de term ‘herbalanceren’. Herbalanceren betekent dat de verhouding tussen risicovolle en minder risicovolle beleggingen wordt hersteld. Ingewikkeld? Dat valt erg mee. Lees hier hoe het zit.

Herbalanceren komt veel voor als je voor je laat beleggen in fondsen met verschillende risico’s. Je belegt bijvoorbeeld de helft van je geld in een obligatiefonds en de andere helft in een aandelenfonds. Dat heet ook wel een neutrale beleggingsportefeuille.

Doordat je in beide fondsen de helft van je geld belegt, demp je het hogere risico van de aandelen met het lagere risico van de obligaties. Daarmee loop je een gemiddeld risico en heb je kans op een gemiddeld rendement.

De verhouding verandert

Na verloop van tijd verandert de waarde van je beleggingen. Je beleggingen in aandelen kunnen stijgen of dalen in waarde. Hetzelfde geldt voor je beleggingen in obligaties, al zijn die schommelingen meestal kleiner. Die veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat de onderlinge verhouding tussen je beleggingen in aandelen en je beleggingen in obligaties verandert.

Een rekenvoorbeeld

Stel je kiest voor een 50/50-verdeling. Je belegt 10.000 euro in een aandelenfonds en 10.000 euro in een obligatiefonds. Na een jaar zijn je beleggingen in aandelen 6 procent in waarde gestegen. Je hebt dan dus 10.600 euro in het aandelenfonds. Je beleggingen in obligaties zijn 2 procent in waarde gestegen. Deze zijn nu dus 10.200 euro waard. De verhouding aandelen/obligaties is dan niet langer 50/50, maar 10.600/10.200. Dat is grofweg 51/49.

Dat verschil lijkt niet zo groot, maar na verloop van tijd kan het verder oplopen. Dat heeft tot gevolg dat je risico toeneemt. Je risicoprofiel is dan niet meer ‘neutraal’ maar gaat richting ‘offensief’. En dat was niet de bedoeling toen je begon met beleggen. Als nu je beleggingen in aandelen ineens in waarde dalen, heeft dat een veel grotere invloed op de totale waarde van je beleggingen dan je zou willen.

Automatisch herbalanceren

Herbalanceren lost dit probleem op. Bij herbalanceren worden beleggingen verkocht uit het fonds dat een te groot deel van de portefeuille is gaan innemen. Daarvoor in de plaats worden beleggingen gekocht uit het andere fonds. Het eindresultaat is dat de verhouding weer precies zo is zoals in het begin.

Herbalanceren kan ook nuttig zijn als je in losse aandelen en andere effecten belegt of in verschillende aandelenfondsen. Ook dan kan de verhouding tussen beleggingen met meer risico en beleggingen met minder risico uit balans raken.

Als je zelf belegt, is het verstandig om één keer per jaar de balans op te maken. Kijk of je portefeuille nog voldoet aan de verhouding die je vooraf had vastgesteld en verkoop zo nodig oververtegenwoordigde effecten.

Als je voor je laat beleggen, past de beleggingsinstelling vaak automatisch herbalanceren toe. Soms kun je er ook zelf voor kiezen. Kijk dat altijd even na als je belegt in fondsen, dan kom je bij grote schommelingen op de beurs niet voor verrassingen te staan.

(door José Mast, 16 maart 2023; Foto: Shutterstock)

Lees ook:

Wat is lifecyclebeleggen en waarom is het belangrijk?

Vijf populaire aanbieders van laten beleggen vergeleken

Bekijk hier bij welke brokers je volledig zelfstandig kunt beleggen.