Overstappen naar een ander pensioenproduct, hoe gaat dat?

José Mast

20/10/2020

Beleggen is een goede manier om pensioen op te bouwen. Beleg je al voor je pensioen, maar wil je graag wisselen van aanbieder? Dat kan en kost helemaal niet zoveel moeite. Tenminste, als beide aanbieders meedoen aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Veel mensen beleggen met belastingvoordeel voor hun pensioen. Dat betekent dat ze de inleg kunnen aftrekken van hun inkomen in de belastingaangifte.

Een van de voorwaarden hiervoor is dat van het opgebouwde kapitaal later een lijfrente wordt gekocht. Tot die tijd staat het kapitaal vast bij de aanbieder. Je kunt er niet vrij over beschikken.

Fiscale voordelen behouden

Deze fiscale voordelen wil je natuurlijk behouden als je overstapt. Daarvoor moet het geld ‘fiscaal geruisloos’ worden overgeboekt. Dat betekent dat zowel de oude als de nieuwe aanbieder de overstap afhandelt volgens de regels van de Belastingdienst.

Anders kan het gebeuren dat het kapitaal op een bepaald moment niet meer aan de voorwaarden voldoet, met een fiscale aanslag tot gevolg.

Om dat te voorkomen heeft een grote groep financiële instellingen met elkaar afgesproken hoe ze de overdracht precies regelen. Dit heet het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten, oftewel PSK.

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars en van de Nederlandse Vereniging van Banken hanteren dit protocol. Daarnaast zijn er veel grote beleggingsinstellingen bij aangesloten. Je hebt dus een grote kans dat je er bij een overstap gebruik van kunt maken.

Waarom overstappen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je met je pensioenproduct wilt overstappen van de ene bank, verzekeraar of beleggingsinstelling naar de andere.

Misschien spreekt een andere instelling je meer aan of doet die meer aan duurzaam of ethisch beleggen. Of je verwacht dat de nieuwe aanbieder meer rendement zal maken met je beleggingen.

Het kan ook zijn dat een andere aanbieder minder kosten in rekening brengt, wat bij pensioenbeleggen een flinke slok op een borrel kan schelen.

Bij pensioen gaat het vaak om een behoorlijk kapitaal, dus het is de moeite waard om je keuze zorgvuldig af te wegen. Voor een vergelijking van het aanbod, de voorwaarden en de kosten van de verschillende aanbieders van pensioenbeleggen kun je de reviews in dit overzicht raadplegen.

Heb je goed nagedacht over je overstap? Ga dan na wat de oude en de nieuwe aanbieder op hun website vermelden over de kapitaaloverdracht. Het PSK schrijft voor dat ze daar transparant over zijn. Dus als een financiële instelling is aangesloten, dan kun je dat waarschijnlijk makkelijk vinden.

Alle aanbieders van pensioenbeleggen op Beleggingsrekeningen.nl werken volgens het PSK.

Wat houdt het PSK in?

Om te beginnen vraagt het PSK iets van jou als klant. Je moet er namelijk voor zorgen dat je de juiste gegevens aanlevert, zodat de oude instelling een goede start kan maken met de overdracht.

Het gaat hierbij om gegevens die je waarschijnlijk vrij makkelijk kunt verstrekken, zoals een kopie van je identiteitsbewijs, het polis- of rekeningnummer van het product bij je huidige aanbieder en de naam van de nieuwe aanbieder. Ook moet je een ondertekend verzoek sturen voor de kapitaaloverdracht.

Veel aanbieders hebben daarvoor een speciaal formulier of een voorbeeldbrief die je kunt downloaden.

In sommige gevallen moet je nog extra documenten opsturen, bijvoorbeeld als je bent gescheiden. Dan kan de financiële instelling een kopie van het echtscheidingsconvenant vragen.

Als alle documenten bij de huidige aanbieder binnen zijn, moet die binnen 14 dagen (of op de eerste werkdag daarna) het geld overboeken naar de nieuwe aanbieder. Tegelijkertijd krijgt de nieuwe aanbieder de bijbehorende fiscale gegevens. Duurt het geld overboeken langer, dan moet de overdragende instelling het bedrag verhogen met rente.

Na de overdracht neemt de nieuwe aanbieder de fiscale verplichtingen over van de oude aanbieder. Je kunt er dus zeker van zijn dat de fiscale voordelen niet worden aangetast.

Ook bij andere overdrachten

Ook als de einddatum van je pensioenopbouw is verstreken en je een lijfrente wilt kopen bij een andere aanbieder, is het zaak dat de overdracht van het kapitaal fiscaal geruisloos gebeurt. Ook dan is het PSK van toepassing.

Hetzelfde geldt voor het overdragen van een beleggingsproduct van iemand die is overleden. In dat geval is wel een akte van overlijden en een verklaring van erfrecht nodig.

Ook bij een spaarrekening, beleggingsrecht of kapitaalverzekering die is gekoppeld aan een eigen woning zorgt het PSK voor een fiscaal geruisloze overdracht. En verder geldt het PSK ook voor andere kapitaalverzekeringen en gouden handdrukken.

Wat als het PSK niet geldt?

Als een beleggingsinstelling niet werkt volgens het PSK, kan er een vrijwaringsverklaring nodig zijn. Financiële instellingen regelen dat onderling, dus daar hoef je niets voor te doen. Het kan wel betekenen dat de overdracht van het kapitaal langer duurt.

Let op de kosten

Pensioenkapitaal overdragen naar een andere aanbieder is meestal gratis, maar sommige aanbieders brengen kosten in rekening. Dit geldt bijvoorbeeld voor Evi en DeGiro.

(door José Mast, Beleggingsrekeningen, 20 oktober 2020; illustratie: Shutterstock)

Lees ook:

Wat is lifecyclebeleggen en waarom is het belangrijk?