Etiket 'duurzaam' erg aantrekkelijk voor veel beleggers

Ton Hermans

03/09/2020

Beleggers nemen genoegen met minder financieel rendement als hun belegging duurzaam is. Ook accepteren ze meer risico voor een belegging met dat opschrift. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de AFM.

De nationale toezichthouder deed een test met twee gefingeerde, vergelijkbare beleggingsopties voor een groep proefpersonen. Een ervan werd gepresenteerd als duurzaam, de andere niet.

De duurzame optie was risicovoller (1 punt op de risicoschaal van 7) en zou naar verwachting enkele procentpunten minder rendement opleveren.

De tweede optie adverteerde met de vaak gebruikte feature 'beleggen over de hele wereld' in plaats van 'beleggen voor een duurzame wereld'. Verder hadden de twee producten dezelfde kenmerken.

Duurzame optie populairder, ondanks risico en rendement

Proefpersonen werd gevraagd 10.000 euro te verdelen over deze twee keuzemogelijkheden, op basis van een advertentie. Gemiddeld ging er tussen 6.300 en 7.000 euro naar de duurzame optie – ondanks het financiële nadeel van een lager verwacht rendement. Dat zijn enkele honderden euro's meer dan bij een vergelijkbaar onderzoek in 2015.

Volgens de AFM blijken hier meerdere dingen uit.

Het duurzaamheidsaspect van beleggingen wordt steeds belangrijker en is duidelijk aantrekkelijk voor veel beleggers. Zij nemen een lagere verwachte financiële opbrengst voor lief en zijn ook bereid er een hoger risico voor te nemen. Dit past volgens de AFM binnen maatschappelijke ontwikkelingen.

Gevaar van greenwashing

Wel betekent dit dat de AFM moet controleren dat het opschrift 'duurzaam' ook correct wordt gebruikt door aanbieders van beleggingsproducten. De toezichthouder wil greenwashing voorkomen.

Greenwashing houdt in dat aanbieders niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam. De AFM ziet erop toe dat marketing en informatie van financiële instellingen niet misleidend is en geen te rooskleurig beeld schetst. Ook info over de duurzame prestaties valt daaronder.

Wat is duurzaam?

Het begrip duurzaam werd in dit onderzoek zonder definitie gebruikt. Het werd niet verder toegelicht en de belegger kon er zijn eigen invulling aan geven.

Er is nieuwe Europese wetgeving in de maak waarin het begrip internationaal zal worden gedefinieerd. De AFM zegt dit toe te juichen. Ook is zij voorstander van toezicht op rating van duurzame beleggingsproducten door bureaus. Regulering hiervan is er nu nog niet.

Tot die tijd raden we beleggers aan om vooral voor zichzelf te bepalen wat duurzaam inhoudt.

Bepaal zelf wat duurzaam betekent

Probeer je te richten op een of meer duurzaamheidsaspecten die jij belangrijk vindt, en selecteer aanbieders op basis daarvan. Vaar niet blind op het woord duurzaam alleen - kijk ook echt waar precies in wordt geïnvesteerd en beoordeel of dat past bij jouw opvattingen en duurzaamheidskeuze.

Want onder het begrip duurzaam vallen een heleboel verschillende dingen. Niet alleen klimaat en CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook gelijke kansen, ethisch bestuur en dierenwelzijn. En je hebt de bekende taboes als wapens, seks en tabak.

Als een bedrijf of beleggingsinstelling gemiddeld een voldoende scoort op deze punten, wil dat nog niet zeggen dat jij duurzaam investeert. Uitsluiten van foute bedrijven is op zich geen actieve inspanning.

Kies liever een of twee aspecten en selecteer daar je fondsen op. Dit betekent dat je de fondsinformatie ook goed zult moeten lezen, zodat je weet hóe jouw geld bijdraagt aan een betere wereld.

Een overzicht van aanbieders van duurzame beleggingsproducten vind je hier. In onze reviews vermelden we altijd wat het product duurzaam maakt. 

Bekijk hier het volledige rapport van de AFM.

(door Ton Hermans, Beleggingsrekeningen, 3 september 2020; Bron: AFM)
 

Bekijk hier onze selectie van duurzame aanbieders.

 

Lees ook:

» Hoe weet je of een belegging duurzaam is?

» Wat zegt de term ESG over de duurzaamheid van je beleggingen?

» Misverstand: duurzaam beleggen betekent minder financieel rendement

» Meeste beleggers letten op duurzaamheid