Banken komen met risicometer voor beleggen

Twaalf Nederlandse banken tonen vanaf volgende week een uniforme risicometer bij hun beleggingsproducten. Op een soort barometer kun je als consument zien hoeveel risico je loopt met een beleggingsportefeuille.

Op dit moment geef je bij veel beleggingsproducten vooraf aan hoeveel risico je bereid bent te lopen. Banken laten je daarvoor kiezen uit zogenaamde risicoprofielen. Deze hebben vaak dezelfde aanduidingen als defensief, gematigd en offensief.

Maar deze begrippen kunnen bij elke bank iets anders betekenen. Modelportefeuilles van banken zijn niet op dezelfde manier samengesteld en hebben dus verschillende risico's, terwijl ze wel dezelfde risicotyperingen dragen. Dat is niet duidelijk voor de consument en daardoor kan hij ook niet goed vergelijken.

Risicometer Beleggen

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft daarom - op aandringen van toezichthouder AFM - iets nieuws bedacht: de Risicometer Beleggen. Dit is een teller met een wijzer die kan uitslaan over in totaal zeven vakjes.

Het risico wordt gemeten aan de hand van de 'volatiliteit' van het product. Dat is beleggersjargon, maar het komt erop neer dat sommige beleggingscategorieën minder stabiel zijn dan andere en sterker fluctueren.

Hoe verder de wijzer uitslaat, hoe volatieler en risicovoller het product. Omdat dit steeds op dezelfde manier wordt gemeten, zijn de risicoprofielen die banken hanteren toch onderling vergelijkbaar.

Binck doet niet mee

De drie grote banken voeren het nieuwe label op 2 mei in, evenals negen andere banken, waaronder ASN, Triodos, Nationale-Nederlanden en vermogensbeheerders Van Lanschot en Theodoor Gilissen.

De bekende online effectenmakelaars (brokers) die vermogensbeheer aanbieden, zoals Binckbank en dochter Alex, doen vooralsnog niet mee aan het initiatief. Mogelijk is dat omdat hun producten complexer zijn.

(door Ton Hermans, 29 april 2016)